Cisco data center network manager

Cisco data center network manager (DCNM) är nätverkshanteringssystem för nästa generations data centers. Systemet tillhandahåller modernisering, automatisering och skydd för IT-verksamheter. Genom att modernisera data-centers för hybridmoln via automatisering, säkerhet och analyser ser Cisco data center network manager till att applikationer, data och användare alltid är säkra och skyddade och aldrig blir nedstängda.Via HyperFlex multicloud IT kan Cisco tillhandahålla en anpassbar och stabil plattform som utan besvär kan driva en app var som helst utan problem. Uppbyggd av HX mjukvarusystem, kan HyperFlex ordna en för kunden förenklad lösning med prestanda av hög klass. På så vis får kunden en oerhört förenklad datainfrastruktur.Du kan läsa mer om DCNM här

Fördelar

Fördelarna som Cisco data center network manager innebär kan sammanfattas under tre huvudpunkter. Den främsta fördelen är automatisering av data centers. Detta innebär att stora tidsbesparingar kan göras. Arbetsuppgifter som tidigare tagit dagar att genomföra hanteras och löses genom Cisco data center network manager nu supersnabbt på ett par minuter.Den andra stora fördelen med Cisco DCNM är visibiliteten. Denna innebär att problemcykler kan reduceras genom grafisk visibilitet av nätverk, topologi och infrastruktur. Den tredje fördelen utgörs av återkommande problemlösning. Detta görs genom att eliminera konfigurations problem med smarta modeller och konfigurationer som varnar och automatisk hittar en lösning på problemet.

Egenskaper och förmågor

Cisco data center network manager hanterar automatisering och hantering av datornätverk. Man har en inbyggd instrumentbräda för hantering på en punkt, struktur uppbyggnad i förberedelse för strukturdistribution, konfiguration för samtycke med automatisk sanering av nätverk, total anordning av ett livscykelhanteringssystem. Övervakning av nätverk sker live med uppdatering av nätverkets nuvarande status.Övervakningen görs av strukturer, enheter och topologier. Vid eventuella intrång eller problem triggas automatiskt direkt en varningsklocka som ger nätverksägaren en notifiering om problemet. Utöver detta ser även Cisco data center network manager till att IP-adresser kontrolleras för digital media. Du tillhandahåller även tjänsterna support och kundservice för tredjeparts studioutrustning.