Serverlösningar

Idag finns det mängder med serverlösningar för företag. Du kan låta installera en helt egen server i de egna lokalerna eller helt sonika lägga servern med alla dess mappar i molnet. Företaget har möjlighet att skräddarsy en lösning med begränsad tillgång för backuplösningar, olika användare, fjärrskrivbord och mycket mer.

Vikten av backup

Absolut affärskritiskt är att servern alltid är i drift. De som erbjuder serverlösningar till företag bör regelbundet kontrollera att det finns backup så att all data är säkrad vid varje givet tillfälle. En annan serverlösning som blivit mer eller mindre ett måste är VPN-uppkoppling (Virtual Private Network). VPN gör att de anställda kan koppla upp sig hemifrån utan att det utgör en säkerhetsrisk. Detta är något som ses över när det handlar om BCM.

Brandvägg

Säkerhet är naturligtvis a och o när du ser över ditt behov av server. Det blir då naturligt att välja ut och installera en brandvägg. Detta kan ske antingen genom att du helt sonika köper en brandvägg som du sedan underhåller själv. De flesta större företag väljer emellertid att skaffa en komplett lösning där en extern part tar hand om både drift och säkerhet.

Skräppost

Spam är ett gissel för såväl privat- som företagsanvändaren. Ofta handlar det om reklamutskick som skickats till någon som inte bett om att få det. De som skickar skräppost köper vanligtvis adresserna eller fiskar upp dem på webben via programvara. Det är en nödvändighet att komplettera sin IT-lösning med spamfilter. De bästa filtren på marknaden tar i dagsläget bort 99 procent av alla spam. Inga filter är emellertid helt spamsäkra.Men tekniken och utvecklingen går framåt med stormsteg. På grund av mer intelligent programvara har många skräppostfilter förmågan att lära sig vilka meddelanden som är ”riktiga” meddelanden och vilka som är falska. Du kan också som användare hjälpa till med den här inlärningsprocessen genom att markera spam så att programvaran framöver kan filtrera bort just detta och liknande meddelanden. Glöm inte heller att inkludera antivirusprogram i din serverlösning.

Spel

Det finns så klart uppenbara behov av säkra servrar när det gäller hantering av pengar. En hel del helsvenska nätcasinon tar hjälp av externa bolag som Trustly.  Men även slumpgeneratorer för onlinespel kräver expertis på säkerhet.